De voorwaarden hieronder zijn van toepassing op het affiliate programma van Stephanie Maatman. Alle producten, diensten of cursussen die onder mijn affiliate programma vallen, vallen onder deze voorwaarden. Wanneer jij jouw aanmelding voor het affiliate programma schriftelijk bevestigt (dit kan online, bijvoorbeeld via email), ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

Artikel 1 – Definities

Adverteerder: Stephanie Maatman, gevestigd in Castelldefels, Barcelona, NIF Y5207504L

Affiliate partner (ook wel ‘partner’ genoemd): Dat ben jij, de andere partij van deze overeenkomst. 

Gebruiker: Dit is iemand die op een affiliate link klikt. 

Affiliate link: Dit is de persoonlijke, traceerbare link of kortingscode die de affiliate partner ontvangt bij aanmelding. 

Overeenkomst:  Daarmee wordt dit document bedoeld, waarmee zowel ik (adverteerder) als jij (partner) akkoord gaan bij jouw aanmelding als partner.

Commissie: Het bedrag dat de partner verdient aan een verkoop die via zijn/haar affiliate link gedaan wordt.

Artikel 2 – Aanmelding 

Iedereen die 18 jaar of ouder is mag een verzoek tot aanmelding als affiliate partner doen. Dit verzoek wordt door Stephanie Maatman gecontroleerd. Stephanie Maatman heeft het recht om verzoeken af te wijzen indien ze vermoedt dat er voor Stephanie Maatman niet voldoende waarde uit de overeenkomst kan worden gehaald.

Stephanie Maatman gaat er vanuit dat je alle aanmeldgegevens naar waarheid invult. Is dit niet het geval, dan mag Stephanie Maatman jouw deelname per direct stopzetten, niet-uitbetaalde commissie intrekken en reeds betaalde commissie terugeisen.

Artikel 3 – Gebruik

De partner zijn/haar persoonlijke affiliate link of code verspreiden, mits:

 • Hij/zij er duidelijk bij vermeldt dat het om een product van Stephanie Maatman gaat
 • Hij/zij er duidelijk bij vermeldt dat het om een affiliate link gaat en dat hij/zij commissie verdient op verkopen die ontstaan uit het volgend van de link

De partner mag het volgende niet doen:

 • Partner mag geen uitspraken doen namens Stephanie Maatman of de suggestie wekken namens Stephanie Maatman te spreken
 • Partner mag niet de suggestie wekken dat hij/zij een onderdeel van de organisatie van Stephanie Maatman is
 • Partner mag zich niet op een manier uiten die schadelijk is voor Stephanie Maatman
 • Partner mag geen beloftes doen over mogelijke resultaten van het gebruik van producten van Stephanie Maatman
 • Partner mag de gebruikers op geen enkele manier van misleidende informatie voorzien
 • Partner dient zich ten aller tijden bij het verspreiden van de link/code aan de wet te houden en het is de verantwoordelijkheid van de partner om te weten wat hij/zij wettelijk gezien wel en niet mag doen
 • Partner mag Stephanie Maatman op geen enkele wijze verbinden aan zaken/contexten van gewelddadig, erotisch, illegaal of discriminerend karakter
 • Partner mag de commissie (en evt. korting) niet verdelen met de gebruiker

Artikel 4 – Beloning

Wanneer de gebruiker een aankoop doet bij Stephanie Maatman via een link of kortingscode van de affiliate partner, kan de partner aanspraak maken op een commissie van 30% van het verkoopbedrag ex. BTW/IVA.

 • Het gebruik van de affiliate link of code moet door Stephanie Maatman terug te zien zijn in haar betaalsoftware Plug and Pay
 • Alle aankopen worden door Stephanie Maatman gecontroleerd en komen pas in aanmerking na handmatige goedkeuring
 • Stephanie Maatman heeft het recht om de commissie op een verkoop af te wijzen zonder opgave van reden
 • Verdiende commissies worden eens per kwartaal uitgekeerd. Commissiebedragen van lager dan 50 EUR worden niet uitgekeerd. De balans wordt in dat geval meegenomen naar het volgende kwartaal.
 • Over de commissie wordt BTW berekend
 • Stephanie Maatman heeft het recht om de verschuldigde commissie te verrekenen met eventuele bedragen die de affiliate partner aan Stephanie Maatman verschuldigd is.

Goedkeuring van commmissies wordt op z’n vroegst 2 weken na de aankoop gedaan. Indien de gebruiker restitutie aanvraagt, komt de commissie te vervallen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De partner is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor het kennen en respecteren van de wetgeving omtrent reclame, privacy en overige wetgeving tijdens het verspreiden van de affiliate link of code.

Stephanie Maatman is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van het systeem of van gemiste commissie door het niet correct registeren van deelname van de gebruiker. Tevens is Stephanie Maatman niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruiken van de link of code.

 

Artikel 6 – Stopzetten deelname

Partner mag de deelname op ieder moment stopzetten door een mail te sturen naar team@stephaniemaatman.nl. Openstaande commissie (mits hoger dan 50 EUR) wordt dan zo spoedig mogelijk uitgekeerd. Commissies van minder dan 50 EUR komen bij stopzetting te vervallen en worden niet uitgekeerd.

Deelname van de partner is stopgezet zodra dit schriftelijk door Stephanie Maatman is bevestigd.

Stephanie Maatman mag deze overeenkomst op ieder moment zonder opgave van reden stopzetten, wanneer er in strijd met de overeenkomst gehandeld is of wanneer de partner in de afgelopen 3 maanden geen nieuwe verkopen heeft gegenereerd via zijn of haar link/code.

Artikel 7 – Auteursrecht

Partner mag content van Stephanie Maatman delen, zolang het gaat om embedded content die publiekelijk en gratis beschikbaar is. Content uit afgeschermde bronnen (zoals mijn cursussen) mag niet gedeeld worden.

Partner mag mijn content niet aanpassen en mag de content niet presenteren als zijnde van de partner zelf. Een duidelijke verwijzing naar de bron van de content is verplicht.

Artikel 8 – Wijzigingen overeenkomst

Stephanie Maatman heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Partner ontvangt hierover een mail waarin de nieuwe voorwaarden te lezen zijn. Vanaf het moment van het verzenden van de mail, heeft de partner 14 dagen om de deelname te stoppen. Is de deelname na 14 dagen niet stopgezet, dan gaan de nieuwe voorwaarden automatisch gelden op de overeenkomst.

Artikel 9 – Nederlands recht

Op deze overeenkomst is het Spaans recht van toepassing. Geschillen worden, waar mogelijk, door de rechtbank in Castelldefels, Barcelona behandeld

 

Versie 2 – 21-12-2023